Programy księgowe

Księgi handlowe to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zwiększające wydajność pracy działu księgowości. Moduł jest stale aktualizowany i w pełni zgodny z wymogami prawa.

Duża elastyczność modułu pozwala na obsługę działów księgowości w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności. Moduł ten umożliwia sprawne prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencji VAT. Pozwala na elastyczne zarządzanie planami kont, posiada rozbudowane możliwości dekretacji. Szczególnie istotne podczas bieżącej pracy z systemem stają się mechanizmy ułatwiające wprowadzanie zapisów na konta. Oprogramowanie korzysta także z szeregu mechanizmów kontrolnych, zapobiegających powstawaniu błędnych dokumentów księgowych, usprawnia pracę w zakresie dekretacji podobnych i powtarzalnych dokumentów. Automaty przeksięgowań pozwalają na automatyczne przeniesienie sald lub obrotów wskazanego konta na inne konta. Oferujemy:  

Oprogramowanie firmy Comarch

  • Comarch Optima

Oprogramowanie firmy InsERT

  • InsERT GT

  • InsERT nexo

Firmy z którymi współpracujemy