Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe służą przede wszystkim koordynowaniu prac magazynowych. Jako wysoce wyspecjalizowane systemy informatyczne usprawniają wszelkie procesy, które zachodzą w magazynach począwszy od prawidłowej lokalizacji towarów znajdujących się na magazynie oraz sprawowaniu kontroli nad przebiegiem obrotu magazynowego. 
Umożliwiają obsługę dowolnej liczby magazynów, jak na przykład; magazyn surowców, magazyn półproduktów, czy magazyn wyrobów gotowych. Administrator systemu tworzy wirtualny magazyn.
Umożliwia również stworzenie stanowisk określonego typu: administracyjne, magazynowe, produkcyjne, które pozwalają na korzystanie z terminala lub aplikacji na komputerze stacjonarnym jedynie osobom do tego uprawnionym.
Ułatwia ono w prosty sposób wykonywanie zaawansowanych procesów jakie zachodzą w procesie magazynowania. Nowoczesne grupy oprogramowania zapewniają zazwyczaj obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstwa. Zapewniają również swobodne przenoszenie tych danych z modułu do modułu. Proponujemy:

Oprogramowanie firmy Comarch

  • Comarch Optima

Oprogramowanie firmy InsERT

  • InsERT GT

  • InsERT nexo

Firmy z którymi współpracujemy