Programy logistyczne

W branży logistycznej niezbędnym warunkiem funkcjonowania firmy jest sprawne zarządzanie informacją. Usprawnienie obiegu informacji i procesów biznesowych jest możliwe przez stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych. Najpopularniejsze technologie w dziedzinie informacji logistycznej oferowane przez Comarch to: elektroniczna wymiana dokumentów, zarządzanie dokumentami, planowanie dostaw oraz tworzenie analiz i raportów.

Oprogramowanie wspomaga w zarządzaniu łańcuchem dostaw pomiędzy firmami i dąży do ujednolicenia systemów informatycznych, stosowanych przez partnerów świadczących usługi transportowe. Umożliwiają również możliwość śledzenia ładunku w trakcie jego transportu. Ma kluczowe znaczenie w procesie produkcyjnym zwłaszcza dla średnich i dużych Firm.

 Firmy z którymi współpracujemy